NB! Selles kirjatükis pandi toime vähemalt kolm statistilist kuritegu.

Tihti kasutatakse korrelatsioonikordajat, et iseloomustada nähtustevahelist seost. Näiteks öeldakse, et pikkuse ja kaalu vahel on tugev positiivne korrelatsioon. Sellega mõeldakse, et pikemad inimesed kipuvad rohkem kaaluma.

Õpikutarkus ütleb, et korrelatsioonikordaja on -1 ja 1 vahel. Kui see on üle 0.7, siis nimetatakse seost tugevaks. Tegemist on perfektse seosega, kui korrelatsioonikordaja on 1.  Negatiivne korrelatsioonikordaja viitab pöördvõrdelisele seosele – ühe tunnuse suuremad väärtused kipuvad kokku teise tunnuse väiksemate väärtustega.

See kirjatükk on kõigile neile, kes arvavad, et korrelatsioon tähendab põhjuslikku seost.

 

Kanepi vald

Kanepi vald on 2000-elanikuga omavalitsus Otepää kõrgustiku idaosas Põlva maakonnas. Tänaseni arvati, et valla nimetusel pole mingit seost psühhotroopsete ainetega.

kanepi_vald

Mida suuremad on Kanepi valla kulud haridusele, seda rohkem on narkootilise aine käitlemise kuritegusid?

 

Õpetajad ja alkohol

Eesti on alkoholitarbimise koguse ja alkoholist tingitud suremuse näitajate poolest Euroopa riikide seas esirinnas. Teiseks suureks probleemiks on pedagoogide vähesus – on alustatud mitmeid programme nagu Noored Kooli, et tuua õpetajaid koolidesse; on streigitud, et suuremat palka saada.

Kas neil kahel probleemil võib tõesti olla ühine lahendus?

Alkohol ja õpetajad

Mida kõrgem on viina keskmine hind kaupluses, seda rohkem on töötavaid naispedagooge vanuses 50-55?

 

Röövimine ja raamatukogud

Röövimisega on tegemist juhul, kui vara hõivatakse vägivalda kasutades. Lisaks varalisele kahjule võib röövimine tekitada kannatanus ka psühholoogilisi häireid. Kuidas vähendada röövimiste arvu?

Röövimine ja raamatukogud

Mida vähem lugejaid on kooliraamatukogudes, seda vähem on röövimisi?

 

Alzheimer ja tapmine

Alzheimeri tõbi on nõdrameelsust põhjustav närvisüsteemi haigus. See hävitab ajurakke, mis toob enesega kaasa mäluprobleeme ja kognitiivsete võimete languse. Kuna Alzheimeri tõbe pole võimalik välja ravida, siis on väga oluline selle haiguse ennetamine.

Alzheimer ja tapmine

Mida vähem on tapmisi, seda rohkem on esmahaigestumisi Alzheimeri tõppe?

 

Reformierakond ja seemned

Mäletavasti naeruvääristas Andrus Ansip 2012. aasta veebruaris Riigikogu infotunnis ACTA vastaseid. Ta ütles, et nad on seemneid söönud. Kuid kõige rohkem tegi ta sellega haiget seemnete sööjatele. Ta jättis mulje nagu seemnete söömine oleks midagi jälka, rõvedat ja mõnitatavat.

Kas Reformierakonna tagatuba teadis tõesti, et mida kindlamas seisus on seemnete müümisega tegelevate ettevõtete bilanss, seda madalam on Reformierakonna toetus?

Reformierakond ja seemned

 

 

Veidraid korrelatsioone mujalt maailmast: http://www.tylervigen.com/

Statistilised kuriteod: [1] [2] [3]

 

Ole kursis ka järgmiste postitustega:

 

Loe ka:

Kategooriad: Analüüs, Eesti, Statistika

1 kommentaar

  1. Andres Kukke says:

    Tänud Tanel hariva artikli eest!

    Lisan siia huvilistele veel ühe lingi, kus on huvitavaid näiteid veel
    http://www.tylervigen.com/

Avalda arvamust