1.) Me võtame andmed…

2.) … analüüsime ja visualiseerime neid…

3.) … ja leiame seosed.