Valimistest on möödas mõned nädalad ja on paras aeg emotsioonideta tulemusi uurida. Järgnevalt olen toonud 6 graafikut, mis jäid silma valimistulemusi analüüsides.


1.) Miks naiste poolt ei hääletata?

Kandidaatide hulgas oli naiste osakaal 40%, mis ei olegi nii väga üllatav. Valituks osutunute seas langeb nende osakaal aga kõigest 31%-ni.

sugu
Nelja aastaga ei ole palju muutunud. KOV2009 valimistel oli kandidaatide seas naiste osakaal 39% ja valituks osutunute seas 30%.

“Positiivse” poole pealt: riigikogus on naiste osakaal veelgi väiksem, kõigest 23%.

Märgin ära, et need ei ole ametlikud andmed, vaid määrasin kandidaadi soo tema eesnime põhjal.

 

2.) Kas kõrgharidusega inimesed koguvad rohkem hääli?

Iga kandidaadi profiilis on näidatud tema haridus ja kraad. Seega saame uurida häältesaagi jaotumist haridustasemete vahel.

haridus

Kõrgharidusega inimeste osakaal valituks osutunute seas suureneb, mis on tore, aga murettekitav on asjaolu, et nende osakaal pole teab mis suur.

Osade kandidaatide profiilis puudus info hariduse kohta. Nende hulgas on kindlasti mõni kõrgharidusega, aga mõistlik on arvata, et suurema osa neist moodustavad madalama haridusega inimesed (sest kes ikka oma kõrgharidust varjaks).

 

3.) Kas vanus mõjutab häältesaaki?

Mis vanuses olid kandidaadid ja kuidas jaotusid hääled vanusegruppide lõikes? Seda näeb alljärgnevalt jooniselt.

vanus

Nooremad kandidaadid (ja eakamad) saavad keskmiselt vähem hääli, mis on mõistetav ja arusaadav.

 

4.) Korrelatsioon, mida ei ole võimalik murda?

Milline on seos Keskerakonna toetuse ja mitte-eestlaste osakaalu vahel? Järgnevalt on näidatud mitte-eestlaste osakaal ja Keskerakonna toetusprotsent Tallinna linnaosades.

v_kesk

Ma pole ammu reaalsetes andmetes nii ilusat korrelatsiooni näinud. Kui joonist hästi uurida, siis vastav seos on näidatud ka KOV2009 valimiste kohta. Seda on raske märgata, sest 4 aastaga pole midagi muutunud.

 

5.) Kui hästi saab e-häälte abil ennustada paberhäälte tulemusi?

“Ärge e-hääletage, minge valimisjaoskonda,” kõlas Keskerakonna sõnum oma valijale. Kui hästi on selle ütluse mõju näha andmetes?

evotes_vs_votes

Keskerakond erineb märgatavalt teistest erakondadest – iga kindla e-häälte arvu korral saab keskerakondlane rohkem paberhääli kui mõne teise erakonna esindaja. Olgu siis selle põhjuseks toetajaskonna eripära, erakonna retoorika või miski muu.

 

6.) Mis toimus meedias?

Huvitav on näha, kuidas erakondade-teemaliste artiklite arv meedias lainetena järjest kasvas ja valimispäeval “lõhkes”.

uudised

Loodame, et Ülemiste vanake, helikopterid ja rindu fläshivad naised on ajalugu ning järgmiste valimiste eel on meediamaastik sisukam.

 

Ole kursis ka järgmiste postitustega:

 

Loe ka:

Kategooriad: Analüüs, Eesti

3 kommentaari

  1. Oop says:

    Tõepoolest on ysna ilmne, et naiste osatähtsuse kahanemine kandidaatide/valitute seas sõltub väga suurel määral nende positsioonist nimekirjas. Seda peaks saama analyysis suhteliselt lihtsalt arvesse võtta, kasutades kaalutud väärtusi. Põhimõtteliselt oleks huvitav näha ka pilti, kust on peibutuspardid välja arvatud – aga see tekitaks juba mitmeid metoodikakysimusi, mis siinse rõhuasetusega ylilihtsal visualiseeringul hästi ei yhilduks.

  2. […] [1] http://info.ep2014.vvk.ee/kandidaadid/[2] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep09[3] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep04/[4] http://www.sotsdem.ee/sotsiaaldemokraadid-esitasid-oma-europarlamendi-nimekirja-valimiskomisjonile/[5] http://uudised.err.ee/v/eesti/745cbe51-944c-4682-bd49-1785af84e79e[6] http://www.keskerakond.ee/188-eesti-keskerakonna-ep-2014-kandidaadid[7] http://www.reform.ee/europarlament-valimised-2014[8] http://www.irl.ee/uudised/160314/irli-europarlamendi-valimiste-esinumber-on-tunne-kelam[9] http://www.ekre.ee/erakond/[10] http://www.erakond.ee/index.php/erakond/erakonnast[11] http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/uudiseid-siit-ja-sealt-avatud/items/eip-kandidaadid-euroopa-parlamendi-2014-a-valimistel.html[12] http://uudised.err.ee/v/eesti/989ab9e5-3d45-44cd-9c6f-a290881ea43e[13] http://www.europarl.ee/et/eesti-saadikud.html[14] https://www.riigiteataja.ee/akt/110012014005?leiaKehtiv#para61[15] http://stat24.ee/2013/11/6-huvitavat-graafikut-valimistest/ […]

  3. […] [1] http://info.ep2014.vvk.ee/kandidaadid/[2] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep09[3] http://www.vvk.ee/varasemad/?v=ep04/[4] http://www.sotsdem.ee/sotsiaaldemokraadid-esitasid-oma-europarlamendi-nimekirja-valimiskomisjonile/[5] http://uudised.err.ee/v/eesti/745cbe51-944c-4682-bd49-1785af84e79e[6] http://www.keskerakond.ee/188-eesti-keskerakonna-ep-2014-kandidaadid[7] http://www.reform.ee/europarlament-valimised-2014[8] http://www.irl.ee/uudised/160314/irli-europarlamendi-valimiste-esinumber-on-tunne-kelam[9] http://www.ekre.ee/erakond/[10] http://www.erakond.ee/index.php/erakond/erakonnast[11] http://www.iseseisvuspartei.ee/test/index.php/uudiseid-siit-ja-sealt-avatud/items/eip-kandidaadid-euroopa-parlamendi-2014-a-valimistel.html[12] http://uudised.err.ee/v/eesti/989ab9e5-3d45-44cd-9c6f-a290881ea43e[13] http://www.europarl.ee/et/eesti-saadikud.html[14] https://www.riigiteataja.ee/akt/110012014005?leiaKehtiv#para61[15] http://stat24.ee/2013/11/6-huvitavat-graafikut-valimistest/ […]

Avalda arvamust