NB! Selles kirjatükis pandi toime vähemalt kolm statistilist kuritegu. Tihti kasutatakse korrelatsioonikordajat, et iseloomustada nähtustevahelist seost. Näiteks öeldakse, et pikkuse ja kaalu vahel on tugev positiivne korrelatsioon. Sellega mõeldakse, et pikemad inimesed kipuvad rohkem kaaluma.