Sõnaga “sotsiaalvõrgustik” seostatakse esmalt Facebooki, siis Twitterit ja võib-olla lõpuks isegi blogisid ja foorumeid. Parlamendi liikmete hääletustulemuste põhjal saab aga kokku panna rahvasaadikute sotsiaalse võrgustiku, mille põhjal saab teada, kes hääletavad sarnaselt, kes on erakonna tuumik ja kas erakonnas leidub liikmeid, kes hääletustulemuste põhjal sarnanevad hoopis mõne teise erakonna liikmetele.

Metoodika

Iga täpp tähistab XI Riigikogu koosseisu (2007-2011) liiget. Kaks Riigikogu liiget on ühendatud joonega, kui 60% hääletustest on nad otsustanud ühtemoodi. Laias laastus on hääletamisel kolm otsustusvõimalust: poolt, vastu või erapooletu. Riigikogu liige võib aga istungil kohal olla, aga otsustada mitte hääletada (siis on otsuseks “ei hääletanud”) või sellel päeval puududa. Kõik need variandid on loetud erinevateks otsusteks (see tähendab, et ka “erapooletu”, “ei hääletanud” ja “puudus” on loetud erinevateks). Samuti on võimalus, et XI Riigikogu liige ei ole olnud kõik 4 aastat Riigikogu liige (näiteks mõned asendusliikmed). Seega on arvesse võetud ja graafikule kantud ainult need saadikud, kes on olnud Riigikogu liikmed vähemalt 60% hääletuskordadest. Loomulikult ei ole analüüsis arvesse võetud kohalolekukontrollide hääletustulemusi.

 

Tulemused

Graafikult eristub kaks suuremat gruppi.  Võib-olla on õigustatud nende kahe grupi liigitamine kui “populaarsed” ja “natuke vähem populaarsed”. Selge on aga asjaolu, et ühe grupi moodustavad Reformierakond ja IRL ning teise Keskerakond. Keskerakonna grupis esineb liikmeid, kes ei ole ühendatud suure grupiga, IRL ja Reformierakond on aga tihedamini seotud ja 60% nivool on kõik vähemalt ühe koalitsioonipartei liikmega seotud.

Huvitav on tähelepanek, et joonisel ei ole selgelt välja kujunenud sotsiaaldemokraatide, roheliste ega rahvaliitlaste grupeeringuid.

 

Kes on kes?

Huvitav oleks teada saada, kes on need  Keskerakonna liikmed, kes pole ühenduses erakonna grupiga või kes on need 3 sotsiaaldemokraati, kel on sarnased hääletustulemused. Seega vaatame sama graafikut koos nimedega.

 

(suurema pildi nägemiseks kliki pildil)

Parimad sõbrad

Eelnevatel graafikutel olid Riigikogu liikmed joonega ühendatud, kui nende häältetulemused kattusid vähemalt 60% kordadel.  Kes on aga erakondade “tuumikliikmed”? Selleks vaatame graafikut, kus liikmed on joonega ühendatud, kui vähemalt 80% häältest kattuvad.

Graafikul on enim kollaseid jooni, rohelisi jooni on alles vaid 5. Eks see pilt ole mõistetav, sest raskete otsuste (riigieelarve, tööleping) ajal ei saa “pirtsutama” hakata.

IRLi liikmetest on ühendatud (IRL-IRL seos) vaid olümpiamängude sangarid Erki Nool ja Toomas Tõniste.

 

Kõigi sõber

Samuti võib huvi pakkuda olukord, kes on inimene (või inimesed), kes ühendavad Keskerakonna ja koalitsiooni gruppi. Selleks vaatame graafikut, kus Riigikogu liikmed on ühendatud, kui 45% hääletusotsustest kattuvad.

Eiki Nestor ühendab. Tuleb meelde tuletada, et ka Sotsiaaldemokraadid olid koaltsioonierakond kuniks majandusolukord halvenes ning tuli hakata kulusid kärpima ja raskeid otsuseid tegema. Seepärast on sotsid rohkem seotud Reformi ja IRLiga kui Keskerakonnaga [Kuidas sotside “sõbrad” muutusid, kui nad koaltsioonist välja heideti? Sellest saab lugeda II osas]. Jooniselt paistab, et nüüd on Rahvaliit ja Keskerakond tugevalt segunenud. On tekkinud ka roheliste grupp, kus paar liiget on “sõbrunenud” keskerakondlase Jaan Kundla ja rahvaliitlase Jaanus Marrandiga.

 

Märkus 1. 9.aprillil 2012 lahkusid Keskerakonnast Riigikogu liikmed Toomas Varek, Inara Luigas, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditš ja Rainer Vakra. Kas XII Riigikogu (2011 – …) hääletustulemuste põhjal erinevad nad “keskmisest” keskerakondlasest? (vastuse saab varsti ilmuvas II osast).

Märkus 2. Mida tähendab Riigikogus (täpsemalt Riigikogu Kantseleis) töötava ametniku “ajutine” ja “teeme kõik endast oleneva”? 5 kuuga pole saadud hääletustulemuste veebilehte korda, seega järeldused teeb igaüks ise…

 

Ole kursis ka järgmiste analüüsidega:

Loe ka:

Kategooriad: Analüüs, Eesti, Statistika

1 kommentaar

  1. […] Eelmises osas analüüsisime riigikogu liikmete sarnasusi hääletamisel moodustades joonise, kus üks liige oli teisega ühendatud, kui 45%, 60% või 80% hääletustest oldi otsustatud ühtemoodi. Selles osas uuritakse edasi riigikogu liikmete sarnasusi hääletamisel, kuid veidi teistsuguse lähenemisega. […]

Avalda arvamust